Notă de informare cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal de către Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi

    
Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediu in Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54 în temeiul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestora vă aduce la cunoştinţă următoarele:
DAS Iaşi prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu dispoziţiile legale interne şi ale Regulamentul Uniunii Europene nr. 679 / 2016. Prelucrarea acestor date se face în scopul indeplinirii obligaţiilor legale ale DAS Iaşi şi al exercitării unor drepturi specifice ale dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale.
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală în scopul includerii dumneavoastră în categoria beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială furnizate de către DAS Iaşi.

 

Ce date prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele de identificare, financiare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, atunci când deveniţi beneficiar de asistenţă socială.
D.A.S. Iaşi nu prelucrează date cu caracter personal privind: opiniile politice, originea rasială sau etnică, confesiunea religioasă, convingerile filozofice ori date privind viaţa/orientarea sexuală.

 

Cum prelucrăm datele personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului sau familiile beneficiare de drepturi de asistenţa socială (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.).

 

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor tale cu caracter personal se face în scopul:
a) verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor/serviciilor de asistenţa socială solicitate, respectiv pentru personalul angajat al instituţiei;
b) efectuarea plăţilor beneficiilor de asistenţă socială realizată prin unităţi bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poştal;
c) intereselor şi drepturilor ce revin personalului angajat.

 

Drepturile posesorilor datelor cu caracter personal prelucrate de către DAS Iaşi

Posesorul datelor cu caracter personal prelucrate de către DAS are,  printre altele, următoarele drepturi în raport cu operatorul de date personale:
1.  Dreptul la informare

2.  Dreptul de acces la datele proprii
Aveţi dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă aparţin şi, in caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
- scopurile prelucrării;
- categoriile de date cu caracter personal vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele dumneavoastră le-au  fost sau urmează să le fie divulgate;
- perioada pentru care se preconizeaza că vor fi stocate datele durnneavoastră sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

3.  Dreptul de intervenţie asupra datelor proprii (modificarea lor, după caz)
Posesorul datelor cu caracter personal prelucrate de către DAS Iaşi are dreptul de a obţine fără intârzieri nejustificate următoarele:
- rectificarea datelor inexacte care o privesc;
- completarea datelor acolo unde şi când este cazul;

4.  Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor personale, atunci când:
- persoana vizată contestă exactitatea datelor, restricţionarea se cere pentru o perioadă care ii permite DAS  Iaşi să verifice exactitatea lor;
- DAS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar posesorul acestora i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanţă.
5. In cazul în care aveţi nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, puteţi contacta Direcţia de Asistenţă Socială prin transmiterea unei solicitări  la  sediul  nostru  din  str  Mitropolit Varlaam  nr.  54 sau la telefon 0232-206344.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

dac-12