Întâlnirea Corpului Profesional al Specialiştilor în Servicii Sociale

 

Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară a organizat în perioada 12-14 octombrie 2012 întâlnirea Corpului Profesional al Specialiştilor în Servicii Sociale, eveniment la care au fost prezenţi aproximativ 50 de specialişti ai administraţiei publice centrale şi locale.

           Programul a cuprins: dezbaterea unor teme de lege precum şi vizitarea unor obiective de asistenţă sociale de pe raza Municipiului Iaşi, obiective cu mare impact social asupra comunităţii, ce constituie elemente de bună practică pentru toţi specialiştii în domeniu.

conferinta-Iasi-1

Scop: Cresterea gradului de implicare al autorităţilor publice locale în dezvoltarea serviciilor publice de asistenţă socială.

Obiective:

1. Dezbaterea unui număr de 6 teme de lege, specifice serviciilor sociale:

1.1. Perspectivele elaborării legislaţiei secundare – Legea nr. 292/2011 privind Legea asistenţei sociale – modificări legislative privind beneficiile şi serviciile sociale.

1.2. Măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Strategia Europa 2020 în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:

a) închiderea instituţiilor de tip rezidenţial;

b) dezvoltarea şi consolidarea serviciilor de prevenire a instituţionalizării copiilor, servicii de prevenire a abandonului familial.

1.3. Serviciile de asistenţă socială privind persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice-grup vulnerabil în integralitatea lui - îmbătrânirea activă, servicii de asistenţă şi îngrijire pe termen lung, asistentul personal şi asistentul personal profesionist, finanţarea drepturilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiei acordate persoanelor cu handicap grav.

1.4. Serviciile sociale integrate - promovarea incluziunii sociale prin reducerea numărului de persoane aflate în situaţii de risc şi excluziune socială.

1.5. Bariere şi dificultăţi în aplicarea legislaţiei sociale la nivelul SPAS-urilor, precum şi identificarea unor soluţii de desfăşurare şi eficientizare a activităţii( posturi, blocate, lipsa specialiştilor, salarizarea, Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri de protecţie socială pentru clientul vulnerabil, etc).

1.6. Îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare şi colaborare instituţională.

 

 

conferinta-Iasi

2. Vizitarea unui număr de 6 obiective cu mare impact social asupra comunităţii, din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi, obiective ce constituie elemente de bună practică pentru toţi specialiştii în domeniu:

1. Centrul Rezidenţial pentru mame şi copii aflate în dificultate;

2. Căminul de pensionari “Sf. Cuvioasă Parascheva”;

3. Centrul pentru reinserţie socială “C.A. Rosetti”;

4. Centrul pentru persoane vârstnice „Vovidenia”;

5. Căminul de bătrâni „Sfinţii Constantin şi Elena”;

6. Cantina de ajutor social.

3. Organizarea unui spectacol de 30 de minute susţinut de Trupa “The Sky”.                                  

Participanţi: Specialişti în domeniul asistenţei sociale:

- Denisa Pătraşcu - Secretar de stat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

- George Păun – consilier al ministrului;

- Carmen Ileana Manu – director – Directi Servicii Sociale și Incluziune Sociala;

- Elena Tudor – director – Directia Protectia Copilului;

- Mihaela Grecu – director – Directia Politici Asistenta Sociala – MMSSF;

- Directori din: Alba Iulia, Arad, Bistriţa, Botoşani, Călăraşi, Cluj-Napoca, Dorohoi, Focşani, Mediaş, Moineşti, Oneşti, Râmnicu Vâlcea, Roşiorii de Vede, Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Turda, Baia Mare, Argeş);

- Şefi de servicii.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

dac-12