Actiuni sociale DAS
dac-a-2
dac-a-4
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-3
dac-centrul_de_zi_Zaharia_2018
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
   
   sigla informatii diverse
 

 

Informaţii privind distribuirea pachetelor de igienă acordate în baza Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile H.G. nr. 784/2018

          Începând cu data de 22 iunie 2020, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, va începe distribuirea de pachete de igienă – tranșa a II-a, acordate prin Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), acordate de Uniunea Europeană, în baza Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84/2020, la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiari:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a Primarului dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoane persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Condiții de livrare:

Furnizorii vor transmite către primării în două tranșe anuale pachetele alimentare și pachetele de igienă.

Conținutul pachetului de igienă:

Pachetele de igienă conțin următoarele produse:

Produs

Cantitate

Periuță de dinți

5 buc.

Pastă de dinți

300 ml

Săpun lichid

500 ml

Șampon copii

800 ml

Șampon adulți

500 ml

Detergent de rufe

2700 gr.

Termen de distribuție ( se va respect ordinea prezentarii):

Pentru listele inițiale ( respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei) : 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.

Pentru listele suplimentare ( respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizarii distribuției listelor inițiale).

Documente necesare:

Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate în original titularului beneficiului acordat, pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a Primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

- cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

- certificatul de încadrare în grad de handicap;

- ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.


Atenție:

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a), b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:

- se află în perioada de satisfacere a stagiului militar,

- execută pedepse privative de libertate,

- au domiciliul sau reşedinţa în străinătate,

- beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private,

- mostenitorii persoanelor decedate.

este necesară

Ridicarea pachetelor de igienă se va face cu respectarea regulilor impuse de normele în vigoare privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului, respectiv conform programării telefonice, efectuată prin personalul Serviciului de Beneficii de Asistență Socială.

Aducem la cunosțiința viitorilor beneficiari că este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă( persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente, etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54. Menționăm că pentru persoanele care au ridicat, pe listele suplimentare pachetele de igienă din prima tranșă, nu mai este necesară depunerea unei solicitări, fiind luată în considerare prima cerere depusă.

 

comunicat telefoane 31032020 site

 

 

sigla informatii diverse

 

 

ORDIN COMUN

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

Ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății,

În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV - 2 pe perioada stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă,

În temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS Cov – 2,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și a protecție civile, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologie determinate de r ăspândirea coronavirusului SARS CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială,

Potrivit prevederilor legii nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020, privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ale art. art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

Ministrul Muncii și Protecției Sociale și Ministrul Sănătății emite următorul: ORDIN

Citește conținutul ordinului aici

 

 oms 1

 

oms 2

   
  sigla informatii diverse
   

Plan de măsuri al Direcției de Asistență Socială Iași pentru perioada stării de urgenţă


1. Începând cu data de 16.03.2020 toate documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială conform legislației în vigoare, vor fi preluate și procesate prin intermediul:
- Poștei, la adresa Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iași, Jud. Iași;
- Poștei electronice după  cum  urmează:
1. Pentru depunere acte  legate de alocaţia de stat, indemnizaţie creştere  copilul, stimulent de inserţie se va utiliza adresa de email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Pentru depunere acte legate de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap sau asistenţi personali se va utiliza adresa de email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. Pentru depunere acte pentru anchetele sociale necesare evaluării posibilităţii de incadrare in grad de handicap copii şi adulţi se utilizează adresa de email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Pentru depunere de acte legate de alte activităţi desfăşurate de DAS Iasi se vor folosi adresele de mai jos:

- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Documentele rezultate în urma procesării actelor primite de la solicitant/beneficiar vor fi transmise către alte instituții cu atribuții în asigurarea acordării beneficiilor de asistență socială prin poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire.
Angajații direcției vor contacta toți beneficiarii care au depus documente iar pentru toate persoanele contactate se va întocmi un Registru cu note telefonice.
    Pentru toate categoriile de informații necesare vă stăm la dispoziție la numerele de telefon:
- 0232.206.344;
- 0332.440.647;
- Fax: 0232.230.767.

2. Se sistează efectuarea anchetelor sociale, excepție făcând doar cazurile solicitate în regim de urgență de către instanțele judecătorești.

3. Se închide activitatea:
- Centrului de zi pentru persoane vârstnice "Vovidenia";
- Cluburilor de pensionari;
- Centrului de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și vorbire "Sf. Prooroc Zaharia".
Personalul centrelor va fi redistribuit la serviciile din cadrul sediului social și/sau în cadrul centrelor rezidențiale din structura instituției.

4. Se suspendă vizitele/învoirile în cadrul centrelor rezidențiale din structură.

5. Se suspendă activitățile de practică și voluntariat în cadrul instituției pe perioada stării de urgenţă, cu posibilitate de prelunguire în funcție de evoluția amenințărilor COVID-19. Voluntarii și studenții vor fi contactați de către responsabilii de departamente pentru reluarea activității.

6. În perioada pe perioada stării de urgenţă se suspendă eliberarea facilităților și gratuităților de transport la ghișeu, documentele vor fi preluate prin poștă/poștă electronică și transmise Companiei de Transport Public Iași.

7. Beneficiarii de Lapte praf, în conformitate cu prevederile Legii nr 321/200, vor fi contactați telefonic și programați pentru ridicarea produsului, în termen de 5 zile. Produsele vor fi livrate în ambalaje individuale și în sacoșe puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Iași, prin D.A.S. Iași, la ghișeul din Șoseaua Națională, nr. 43.

8. Accesul în sediul Cantinei sociale se va face cu respectarea normelor privind distanța de siguranță între cetățeni. Personalul cantinei va purta obligatoriu mănuși, măști de protecție și li se va pune la dispoziție substanțe dezinfectante pentru mâini. Nu vor fi acceptate în incintă alte persoane decât beneficiarii acestui tip de servicii sociale.

9. Pentru evitarea adunării unui număr mare de persoane, începând cu data de 13.03.2020, masa caldă asigurată de Cantina Socială Iaşi a fost transformată într-o masă rece, repartizată astfel: în ziua de luni a fiecărei săptămâni pentru zilele de luni, marţi şi miercuri, şi în ziua de joi a fiecărei săptămâni pentru zilele de joi, vineri, sâmbătă şi duminică. Hrana rece acordată va fi ambalată şi împachetată doar în recipiente speciale şi sacoşe furnizate de către Cantina Socială Iaşi. Este interzisă ridicarea hranei reci în sacoşe proprii ale beneficiarilor. Stocul de alimente se va verifica zilnic.

10. Vor fi achiziționate scannere de temperatură/ termometre, pentru serviciile sociale rezidențiale, în vederea monitorizării periodice a temperaturii corporale a beneficiarilor.

11. Se vor verifica zilnic stocurile de materiale dezinfectante și materiale sanitare în centrele rezidențiale din structura D.A.S. precum și la sediul social din Strada Mitropolit Varlaam, nr. 54.

12. Angajații instituției vor fi informați în permanență cu privire la conduita socială responsabilă care trebuie urmată pentru a preveni infecția cu COVID-19, în conformitate cu recomandările oficiale ale Ministerului Sănătăţii.

13. Suprafețele de lucru vor fi dezinfectate la fiecare 2 ore și se va asigura ventilarea spațiilor de lucru la fiecare oră.

14. Personalul angajat al instituției va avea acces la mănuși, măști de protecție și substanțe dezinfectante pentru mâini.

15. Vor fi puse în aplicare Hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași.

  sigla informatii diverse
 

Informaţii privind măsurile de prevenție și de limitare a răspândirii coronavirusului și a unor boli respiratorii

 

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
3. Nu vă atingeți ochii, nasul si gura cu mâinile;
4. Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
5. Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7. Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
8. Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
10. Animalele de companie nu transmit coronavirus.

Alte informații le găsiți aici

Cum sa ne spalam pe maini

 

 

 sigla informatii diverse

 

 

TICHETE SOCIALE

acordate copiilor preşcolari proveniţi din familii aflate în situaţie de risc

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, a inceput odată cu startul noului an școlar, primirea de solicitări privind acordarea stimulentului educaţional, pentru anul şcolar 2019 - 2020.

Cadru legal:

- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

- OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

- H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015.

- H.G.626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin H.G. nr.15/2016;

Scop:

- Stimularea participării în învăţământul preşcolar al copiilor din familii defavorizate şi creşterea accesului la educaţie al acestora.

Obiectiv:

- Creşterea gradului de educaţie la nivelul copiilor din familiile defavorizate

Beneficiari:

- Copiii care frecventează activităţile unităţilor preşcolare, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc.

Beneficiu acordat:

- Un tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului şcolar.

Condiţii de acordare:

Stimulentul educaţional se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a copiilor, la grădiniţă.

Modalitate de acordare:

- cerere – declaraţie pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, precum şi a veniturilor realizate de către membrii săi;

- dovada înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă;

- alte documente ataşate:

Informatii detaliate ==> aici
   
  sigla informatii diverse
   
 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

21.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

11.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii (proiectare şi execuţie) la obiectivul Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare "CA Rosetti", aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anunţul [citiți mai multe]


 

Anunț achiziție Servicii de pază

08.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

07.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție lucrări de amenajare

05.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de amenajare Centru pentru servicii de igienă corporală (duşuri). Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de produse farmaceutice

08.07.2019

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi.. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție produse farmaceutice

02.07.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de Servicii de pază

19.11.2018

    Clarificări la anunţul privind Servicii de pază, Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de Servicii de pază

15.11.2018

    Clarificări la anunţul privind Servicii de pază, Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

12.11.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]
Formulare [vezi aici]
Model contract [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

02.11.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectivul Amenajare subsol tehnic în construcţie existentă - Centrul de Zi pentru persoane Vărstnice Vovidenia. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind serviciile de tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

16.10.2018

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii [citiți mai multe]

 

 

 Anunț achiziție lucrări de de construcţii

 02.11.2018

     Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectivul Amenajare subsol tehnic în construcţie existentă - Centrul de Zi pentru persoane Vărstnice Vovidenia. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație acoperişe terase

12.10.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiective aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

11.10.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii privind anuntul[citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]
Formulare [vezi aici]
Model contract [vezi aici]

 

 

Clarificări la anunțul privind serviciile de tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

12.10.2018

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

06.08.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivele PT Mircea cel Bătrân din str Cerna 12-14 şi PT 13 Dacia din aleea Sucidava nr 6, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

01.08.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivele PT Mircea cel Bătrân din str Cerna 12-14 şi PT 13 Dacia din aleea Sucidava nr 6, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

16.07.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivul PT Mircea cel Batran din str Cerna 12-14, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie

16.07.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie la obiectivul Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "C.A. Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

   

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

05.07.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivul PT Mircea cel Batran din str Cerna 12-14, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie

25.06.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie la obiectivul Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "C.A. Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [citiţi aici]

 

 

Anunț achiziție medicamente

21.05.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente pentru cabinetele medicale și stomatologice aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Lista medicamente [cititi aici

 

 

Anunț achiziție servicii elaborare studiu geodezic

16.03.2018

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare studiu geodezic, pentru obiectivul Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

 

Anunț achiziție servicii elaborare expertiză tehnică

16.03.2018

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare expertiză tehnică, pentru obiectivul Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

 

Anunț achiziție servicii ridicare topografică

16.03.2018

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de ridicare topografică cu viza OCPI , actualizată, cotată și  menționați vecinii, pentru obiectivul Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

12.03.2018

   Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază (umană in post fix), Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

Anunt publicitate SEAP Achizitii Servicii Paza [detalii]

 

 

Anunț achiziție servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

13.09.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii privind anuntul[citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]
Formulare [vezi aici]
Model contract [vezi aici]
Anunt SEAP [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolații acoperiș terasă

28.08.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolații acoperiș terasă pentru obiective aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziția de medicamente

08.06.2017

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de medicamente pentru cabinetele medicale și stomatologice aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție medicamente

26.05.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente pentru cabinetele medicale și stomatologice aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

10.04.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12