Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”

 

      Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C.A Rosetti” , oferă servicii persoanelor fără locuinţă; serviciul social se referă la găzduire, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost.

Rosetti-DAC-1

Activităţile desfăşurate prin program urmăresc trei aspecte complementare în rezolvarea problematicii persoanelor fără locuinţă:

- asigurarea de servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor, cu respectarea standardelor din domeniul asistenţei sociale;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor fara locuinta din Municipiul Iaşi, care se confruntă cu probleme locative şi sociale datorate insuficienţei resurselor materiale;

- promovarea şi respectarea drepturilor acestor persoane, prin stimularea solidarităţii sociale şi armonizarea relaţiilor dintre societate şi categoria persoanelor fără locuinţă.

Rosetti-DAC-3

Prin persoane fără locuinţă se inţeleg următoarele categorii:

a) Persoanele fără adăpost, cu domiciliul/reşedinţa înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Iaşi, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt persoane care nu au o locuinţă, trăiesc în stradă, spaţii publice, precum parcuri, scări de bloc, canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o formă de locuire.

b) Persoanele fără adăpost, fără acte de identitate, identificate în evidenţele poliţiei locale, cu ultimul domiciliu/reşedinţa în municipiul Iaşi.

c) Prin excepţie, persoane fără adăpost cu adresa de domiciliu în altă unitate administrativ-teritorială, identificate pe raza municipiului Iaşi, pe perioada sezonul rece noiembrie – martie, în funcţie de resursele locale de sprijin (locuri de cazare în centru).

Rosetti-DAC-4

Durata şi tipurile de servicii de consiliere şi asistenţă socială pentru fiecare beneficiar sunt stabilite în funcţie de nevoile individuale ale acestuia, de decizia asistentului social şi sunt consemnate în planul individual de intervenţie şi în contractul de furnizare a prestaţiilor şi serviciilor sociale.

Grupul ţintă ales îl constituie 80-90 persoane fără locuinţă, care au împlinit vârsta de 18 ani şi au domiciliul sau reşedinţa în aria administrativ-teritorială a Municipiului Iaşi, şi care se află în situaţii de risc manifestate în primul rând prin absenţa unui minim de condiţii sociale de viaţă din cauza accesului limitat la resurse economice.

Direcția de Asistență Socială Iași își manifestă interesul continuu de a colabora cu organizațiile nonguvernamentale, persoanele fizice și juridice în vederea dezvoltării unor pachete de sprijin pentru grupurile vulnerabile formate din persoanele fără adăpost, acest fapt fiind posibil doar cu respectarea în totalitate a legislației privind asistența socială și a normelor sanitar veterinare impuse de către legiuitor.
De asemenea instituția noastră poate primi donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale și a procedurii interne privind evidenţa donaţiilor şi sponsorizărilor.

Donaţiile pot fi primite doar în condiţiile încheierii în formă scrisă a unui contract de sponsorizare/donație și a unui proces-verbal între părți.
Contractul precizează în mod obligatoriu:
- obiectul donaţiei/sponsorizării;
- denumirea bunurilor care fac obiectul donaţiei/sponsorizării;
- valoarea bunurilor/documentele valorice însoțitoare;
- drepturile şi obligaţiile părților.
Contractul de donație/sponsorizare poartă semnătura reprezentantului legal al instituției, conform legislației. Procesul-verbal se semnează de către ambele părți (model Contract de donatie sau Contract de sponsorizare).

 

Acţiuni şi evenimente organizate de

Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "Rosetti"

 

   

Atelier de terapie ocupațională pentru beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”

29.09.2020

  29092020 atelier ocupational Rosetti 1

Activitate dedicată medierii conflictelor la Centrul de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A. Rosetti"

02.09.2020

  03092020 actiune Centrul Rosetti 2

Activitate cu tema „ De ce e bine să fim respectuoși?” la Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C.A. Rosetti”

14.08.2020

  14082020 activitate Centrul Rosetti 2

Beneficiari ai Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C.A Rosetti” au participat la o dezbatere pe tema „Drumul către sine”

28.02.2020

  28022020 dezbatere la CA Rosetti 1

Discuţii despre viaţă cu beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”

29.01.2020

 

  29012020 activitate Centrul Rosetti 1

Activitate de informare, la Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială ”C.A. Rosetti”, privind siguranţa personală

29.11.2019

  29112019 activitate Centrul Rosetti 3

Ziua Internaţională a Persoanelor fără Adăpost

10.10.2019

  10102019 actiune Centrul Rosetti 2

Informare privind legislaţia muncii a beneficiarilor Centrului social de urgenţă pentru recuperare şi integrare "CA Rosetti"

27.09.2019

  27092019 informare legislatia muncii 1

Activitate de recreere şi socializare pentru beneficiarii Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C. A. Rosetti”

07.08.2019

  07082019 masa campeneasca 2

Curs de terapie pentru beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”

01.08.2019

  01082019 sedinta terapie Rosetti 2

Terapie prin pictură pentru beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C.A. Rosetti”

25.07.2019

 

  25072019 activitate Rosetti 1

Dezbatere la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială “C. A. Rosetti” privind prevenţia traficului de persoane

20.06.2019

  20062019 preventia traficului de persoane 1

Beneficiarii Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială “C. A. Rosetti” au sărbătorit Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului

06.06.2019

  06062019 Ziua Eroilor Rosetti 3

Excursie la mănăstirile din zona Neamţului a beneficiarilor Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”

22.05.2019

  22052019 viziata Manastiri Neamt Centrul Rosetti 1

Călătorie duhovnicescă, înaintea Sărbătorii Învierea Domnului

24.04.2019

  Calatorie duhovniceasca Centrele DAS 1

Dezbatere despre agresiunea sexuală la Centrul de Urgenţă pentru Recuperarea şi Integrare Socială C. A. Rosetti

22.03.2019

  Dezbatere despre agresiune la centrul Rosetti 4


Dezbatere privind combaterea violenţei la Centrul Urgenţă pentru Recuperarea şi Integrare Socială "C. A. Rosetti"

08.02.2019

  Dezbatere despre violenta Centrul Rosetti 1

Beneficiarii Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "C.A.Rosetti" au vizitat expoziţia "Flori de Toamnă"

05.11.2018

  Vizita Gradina Botanica beneficiari Centrul Rosetti 2018 2

"Ziua Internațională a Persoanelor fără Adăpost" la Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C. A Rosetti”

10.10.2018

  Ziua Internationala a persoanelor fara adaport 1

Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A.Rosetti” au vizitat mănăstiri din judeţul Iaşi

28.09.2018

  Excursie la manastiri Iasi Rosetti 1

„Terapie prin mișcare” pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială „C.A. Rosetti”

27.09.2018

  Terapie prin miscare la centrele de zi ale DAS Iasi 2

 

Acţiune de ecologizare a împrejurimilor Mănăstirii Cetăţuia

24.08.2018

 

   Actiune ecologizare Vovidenia 1

Activități recreative pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială „C. A. Rosetti”

14.08.2018

  activitati recreative centrul Zaharia august 2018 5

Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A.Rosetti” au mers în excursie în judeţul Neamţ

08.08.2018

  excursie TG Neamt septembrie Rosetti 2

Beneficiari ai Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti” au participat la o activitate de informare privind consecinţele consumului în exces de alcool

22.06.2018

  Actiunea consecintele alcoolului in exces 3

Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare “C.A. Rosetti” au participat la activitatea “Comportamente adecvate în societate”

23.05.2018

  Comportamente adecvate in societate 4

 

Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare “C.A. Rosetti” au cinstit memoria eroilor căzuţi la datorie

17.05.2018

 

   comemorarea eroilor 1

Curs de igienă sanitară la
Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare “CA Rosetti”

21.02.2018

  Curs de igiena C A Rosetti 1
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

dac-12