ANUNT DE ATRIBUIRE

LICITAŢIA DIN 26 septembrie 2013, ora 10.00

privind achiziţia de lucrări de construcţii şi instalaţii la obiectivul

Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria 

Numărul de identificare al Contractului: SIP_CW33/CF nr.31/14.08.2013,

Banca Mondială - Împrumut nr: 4825-RO

Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea Socială

            Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Judeţul Iaşi vă informează că urmare a invitaţiei pentru oferte privind realizarea obiectivului de investitii intitulat “Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria” apărută în ziarul România Liberă în data de 26 august şi pe site-urile Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, Judeţul Iaşi în data de 26 august şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru licitaţia din data de 26 septembrie 2013, ora 10.00, au depus oferte următorii operatori economici:

1. S.C. CONEST S.A. IAŞI;

2. S.C. CONSTRUCŢII UNU S.A. IAŞI;

3. S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII MOLDOCONSTRUCT S.A. IAŞI;

4. S.C. TED CONSTRUCT S.R.L. IAŞI.

Preţurile ofertate şi aduse la cunoştinţa participanţilor în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor, au fost:

Nr. crt.

Denumire ofertant

Preţul ofertei

[lei fără TVA]

1.

S.C. CONEST S.A. IAŞI

1184678.67

2.

S.C. CONSTRUCŢII UNU S.A. IAŞI

1160651.13

3.

S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII MOLDOCONSTRUCT S.A. IAŞI

1111502.62

4.

S.C. TED CONSTRUCT S.R.L. IAŞI

1252190.34

Comisia de evaluare a verificat documentele depuse de ofertanţi, în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere. În urma examinării şi evaluării documentelor ofertelor depuse, comisia a hotărât:

Nr.

crt.

Oferta substantial responsiva depusă de:

Preţul evaluat (cu TVA)

1.

S.C. CONEST S.A. IAŞI

1469001.54

 

Motivele concrete ale declarării ca necorespunzătoare a ofertelor sunt următoarele:

 

1. S.C. TED CONSTRUCT S.R.L. IAŞI nu a depus garanţia de participare în conformitate cu documentaţia de licitaţie (termenul de valabilitate a garanţie al garanţiei de participare este de 60 de zile şi nu 90 de zile cum s-a solicitat). De asemenea nu a prezentat procesele verbale de recepţie finală solicitate prin documentaţia de licitaţie (Secţiunea 5 Datele Licitaţiei, clauza 4.5a);

2. S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII MOLDOCONSTRUCT S.A. IAŞI nu a prezentat procesele verbale de recepţie finală solicitate prin documentaţia de licitaţie (Secţiunea 5 Datele Licitaţiei, clauza 4.5a); 

3. S.C. CONSTRUCŢII UNU S.A. IAŞI nu a prezentat procesele verbale de recepţie finală solicitate prin documentaţia de licitaţie (Secţiunea 5 Datele Licitaţiei, clauza 4.5a).

            Ofertele de mai sus nu sunt apreciate ca fiind substanţial responsive şi în consecinţă au fost respinse.

Ofertantul câştigător al contractului de lucrari având ca obiect achiziţia de lucrări de construcţii şi instalaţii la obiectivul “Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria”Iasi este S.C. CONEST S.A. IAŞIcu o valoare a Contractului de 1469001.54 lei (preţ cu TVA) şi o durata de execuţie de 7 luni.

Contractul presupune: execuţia de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru realizarea unui imobil ce va avea un regim de înaltime P+3 etaje şi o suprafaţă construită de 152.45 mp şi va fi ridicat pe un teren în suprafata de 1.000 mp.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

dac-12