Activitate de mediere a muncii și informare profesională în vederea creșterii şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor defavorizate

În data de 7 octombrie, 2 beneficiari, alături de psihologul Centrului de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie au participat la o sesiune de tip “jobclub”, care a inclus și intermedierea legăturii profesionale  între angajator și beneficiar.
Astfel, au fost prezentate beneficiarilor informații despre cum se alcătuieşte un CV corect și o scrisoare de intenție, comportamentul și eticheta la un interviu de angajare și un interviu propriu-zis.

07102019 activitate sociala
Interviul s-a desfășurat direct la un angajator și a urmărit, pe lângă posibilitatea încadrării în muncă, desfășurarea procesului de selecţie realizat de către angajator cât și recomandarea beneficiarilor care se încadrează în profilul psihoprofesional solicitat.
Cu această ocazie, beneficiarii au identificat mai ușor, sub îndrumare, obiectivele principale urmărite în procesul de angajare și abilitățile necesare de prezentare la un interviu, pentru obținerea locului de muncă dorit.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

dac-12