Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor 

 

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor:
- acordul DGASPC Iaşi - original
- certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie
- act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie
- cupon pensie/decizie de pensionare - xerocopie
- extras bancar: BRD,CEC, ING, RNCB, BTR, RZBR, mandat postal
- dosar

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

 

Ajutoare incalzire 2022

dac-12