Acte necesare la notificarea intenţiei de a pleca la muncă ȋn străinătate:

- Copii după actul/ actele de identitate ale părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate;
- Copie după actul/ actele de naştere ale copilului/ copiilor lăsaţi ȋn ţară;
- Copie după Hotărârea judecătorească de divorţ/ Certificat de deces (dacă este cazul).

Menţionăm că dovada eliberată de serviciul public de asistenţă social nu se constituie ȋn ȋmputernicire acordată persoanei ȋn grija căreia rămân copii pentru a-I reprezenta. Este astfel obligatorie Confirmarea persoanei ȋn grija căreia va rămâne copilul de către instanţa de judecată, sentinţa asigurând delegarea autorităţii parentale pe o perioadă de maxim 1 an.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

dac-12