Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

ADULŢI

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale  (art. 167 Noul Cod Civil):
- copie după Certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie);
- copie după actele de identitate: reclamant, pârât şi persoana care este propusă pentru a fi desemnată curator;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie pentru persoana propusă ca şi curator;
- cererea reclamantului;
- declaraţia olografă/ autentificată a persoanei propusă ca şi curator;
- acte medicale ale pârâtului;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că desemnarea unui curator special pentru o persoană cu discernământ, conform art. 178 Noul Cod Civil, intră ȋn atribuţiile instanţei de judecată.

MINORI

Dispoziţia de curatelă specială se eliberează la solicitarea biroului notarial ȋn următoarele situaţii: dezbateri de succesiune, acte de dispoziţie facute in numele minorului.
Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale
- copii dupa actele de identitate ale părinţilor/ al părintelui supravieţuitor;
- cererea olografă/ autentificată a părinţilor;
-  copie după actul de identitate al curatorului şi adeverinţă medicală pentru acesta, eliberată de medicul de familie;
- declaraţia olografă a curatorului propus;
- copie dupa certificatul de nastere sau cartea de identitate a minorului (dupa caz);
- declaraţia minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu;
- la succesiuni: copie dupa certificatul de deces al persoanei după care se dezbate succesiunea şi copie după Anexa 24;
- la tranzacţiile de imobile: copie după Certificat de Atestare Fiscală + copie după Extras de Carte Funciară pentru Informare;
- la ȋnstrăinare: copie după contractul de proprietate şi extras de cont bancar deschis pe numele minorului;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul autorităţii tutelare, justificat pentru a dovedi respectarea interesului minorului.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

dac-12