Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice

 

Centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice ale Direcţiei de Asistenţă Socială sunt:
Căminul de pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi strada Codrescu, nr. 6
Căminul de bătrâni “Sfinţii Ȋmpăraţi Constantin şi Elena” Iaşi strada Mihai Cornea numărul 40-46

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice:
- Cerere de admitere;
- Copii după actele de stare civilă ale solicitantului: act de identitate din care să reiasă domiciliul stabil pe raza municipiului Iaşi; certificate de naştere; certificate de căsătorie/ hotărâre de divorţ; certificate de deces al soţului/ soţiei.
- Cupon de pensie recent;
- Copie după cartea de identitate a reprezentantului legal (dacă este cazul);
- Certificate de naştere şi acte de identitate ale copiilor – copii;
- Acte privind veniturile copiilor: adeverinţă de venit/ cupon pensie; adeverinţă de elev/ student (acolo unde este cazul);
- Declaraţie notarială că nu are copii sau reprezentant legal (acolo unde este cazul);
- Declaraţie notarială privind obligaţia de plată a diferenţei de contribuţie de ȋntreţinere până la concurenţa valorii integrale stabilite;
- Analize medicale (Radiografie toracică; Electrocardiogramă şi examen cardiologic; Examen Psihologic şi Examen Psihiatric);
- Analize de laborator (hemoleucograma; VSH; Glicemie; Uree; TGP, TGO; Sumar urină; Coprocultură);
- Adevetinţă medical de la medical de familie din care să reiasă că solicitantul nu suferă de boli transmisibile sau psihice şi este apt pentru a fi inclus ȋn colectivitate;
- Dosar medical de la medical de familie, completat şi parafat la zi – copie;
- Certificat de atestare Fiscală pentru Persoane Fizice eliberat de Primăria Municipiului Iaşi – original;
- copie după Contractul de proprietate al locuinţei ȋn care persoana vârstnica are domiciliul stabil (acolo unde este cazul);
- Fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2022

dac-12