Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice

Centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice ale Direcţiei de Asistenţă Socială sunt:
Căminul de pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi strada Codrescu, nr. 6
Căminul de bătrâni “Sfinţii Ȋmpăraţi Constantin şi Elena” Iaşi strada Mihai Cornea numărul 40-46

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice:
- Cerere de admitere (formă olografă, nu există tipizat);
- Actele de stare civilă ale solicitantului: act de identitate din care să reiasă domiciliul stabil pe raza municipiului Iaşi, certificate de naştere, certificate de căsătorie/ hotărâre de divorţ, certificate de deces al soţului/ soţiei.
- Cupon de pensie recent;
- Declaraţie notarială că nu are copii sau reprezentant legal (acolo unde este cazul);
- Declaraţie notarială privind obligaţia de plată a diferenţei de contribuţie de ȋntreţinere până la concurenţa valorii integrale stabilite însoțită de acte privind veniturile aparținătorilor: adeverinţă de venit/ cupon pensie; adeverinţă de elev/ student (acolo unde este cazul) și certificate de naştere şi acte de identitate ale aparținătorilor;
- Analize medicale (Radiografie toracică; Electrocardiogramă şi examen cardiologic; Examen Psihologic şi Examen Psihiatric);
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să reiasă că solicitantul nu suferă de boli transmisibile sau psihice şi este apt pentru a fi inclus ȋn colectivitate;
- Contractul de proprietate al locuinţei ȋn care persoana vârstnica are domiciliul stabil (acolo unde este cazul);
- Fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice down;

Acte solicitate după evaluarea dosarului în comisie:

- Analize de laborator (hemoleucograma, VSH; Glicemie, Uree, TGP, TGO, Sumar urină, Coprocultură);
- Dosar medical de la medicul de familie, completat şi parafat la zi;

- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

dac-12