Actele necesare pentru cazarea în Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială C.A. Rosetti

 

Actele necesare pentru cazarea in Centrul de urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Sociala C.A. Rosetti sunt:
- cerere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie
- copie B.I./C.I.
- anchetă socială efectuată de asistenţii sociali din cadrul D.A.S.
- radiografie pulmonară, analiză singe (HIV sifilis), coprocultură (D.A.S. ajută la efectuarea acestor analize in regim de urgentă şi în mod gratuit

Adăpostul in care Direcţia de Asistenţă Socială asigură cazare este:

Centrul de urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Sociala C.A. ROSETTI 

Adresa: bld C.A. Rosetti nr. 30

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

dac-12