CLUBUL PENTRU PENSIONARI “MUŞATINI”


“Clubul de Pensionari Mușatini” se adresează persoanelor având vârsta legală de pensionare, cetăţeni ai municipiului Iaşi.

- Locaţie: Aleea Muşatini, nr.11, punct termic 1    
- Capacitate maximă: 100 persoane

Calitatea de membru al Clubului se dobandeşte în baza unei cereri scrise şi a unor documente justificative (cupon pensie recent, copie act identitate).

        clubul-pensionarilor-musatini-1

Programul de funcţionare al clubului este stabilit de comun acord cu beneficiarii (luni-duminică), în funcţie de activităţile săptămânale şi va fi afişat într-un loc vizibil;
Accesul în incinta clubului se face numai în perioada programului de funcţionare, pe bază de legitimaţie eliberată de către Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" şi se consemnează într-un registru de intrare-ieşire.
Funcţia de supraveghere/control pentru păstrarea ordinei şi curăţeniei, precum şi a persoanelor participante la activităţile clubului este exercitată de coordonatorul voluntar, membru al Clubului având calitatea de pensionar, ales pe bază de vot în şedinţa Comitetului de coordonare al Clubului la care participă şi reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia".

clubul-pensionarilor-musatini-2

Activitatea principală din cadrul Clubului de Pensionari "Mușatini" constă în organizarea de campionate județene de tenis de masă (în fiecare sâmbătă și duminică).
În cadrul Clubului de Pensionari "Mușatini" se organizează lunar  evenimente cultural artistice cu diverse ocazii (aniversări, sărbători/zile festive) participând beneficiari și din celelalte cluburi de pensionari.

Acţiuni şi evenimente la Clubul de Pensionari "Muşatini"

Concurs de tenis de masă la

Clubul de Pensionari "Muşatini"

  concurs tenis masa Musatini mai 2017 1
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12