Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

articol

 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei

 

ATENŢIE!
 

OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, între care şi alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobată, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificări şi completări, iar Normele metodologice de aplicare a legilor menţionate în OUG 124/2011 au fost modificate şi completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 o găsiţi aici ...

HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 o găsiţi aici ...

 

Principalele modificări şi completări menţionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, sunt următoarele: aici

 

 

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF), care se acorda pentru familii cu copii in intretinere si un venit net lunar de pana la 530 lei/membru de familie


- Carti/buletine de identitate ale parintilor (copie si original);
- Certificatul de casatorie (copie si original);
- Certificatele de nastere ale copiilor si cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii si original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la Penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copiilor, hotarare pentru instituirea unei masuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie si original);
- Contract locuinta (copie si original);
- Adeverinta de la asociatia de locatari/proprietari din care sa reiasa ca intreaga familie locuieste la adresa declarata;
- Adeverinte privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor somaj/ajutor social/declaratie notariala pentru persoanele care nu realizeaza venituri (parinti/parteneri si copiii adulti necasatoriti care locuiasc cu familia), pentru luna anterioara depunerii cererii. In adeverintele de salariat, este necesar sa se mentioneze salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, cu precizarea daca se beneficiaza sau nu de bonuri de masa, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intretinere, daca este cazul;
- Cupon alocatie de stat/extras de cont (ultima suma primita);
- Adeverinte de elev cu precizarea numarului de absente nemotivate din ultimul semestru scolar incheiat, nota la purtare si mentiunea repeta/nu repeta; daca repeta, se va mentiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va atasa copie dupa certificatul/documentul medical;
- Certificat de atestare fiscala de la Finantele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de la Registrul agricol, pentru ambii soti/parteneri si copii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice, pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia, atat pentru anul in curs, cat si pentru anul anterior;
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie si original), daca este cazul;
- In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta si documente referitoare la partener;
- Un dosar pentru incopciat.

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

dac-12