Căminul de Pensionari „ Sf. Cuvioasă Parascheva”

       Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Iaşi este un aşezământ pentru persoane vârstnice, care asigură, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, asistenţă psihologică şi asistenţă spiritual religioasă.

 caminul-de-batrani-Constantin-Elena-1

      Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, este acreditat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003, pentru asistenţă şi suport în cadru instituţionalizat – în cămine de persoane vârstnice, cu următoarele servicii:

 a) servicii socio - medicale şi de îngrijire

- servicii de îngrijire: ajutor pentru igienă corporală, sprijin pentru îmbrăcare - dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire, deplasare în interior şi exterior, comunicare

- servicii de îngrijire medicală primară: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici (tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls), administrarea tratamentului, kinetoterapie, fizioterapie, psihoterapie, meloterapie

- servicii de îngrijire paleativă.

b) servicii sociale

- găzduire pe perioadă nedeterminată

- hrană

- consiliere psihologică, spiritual religioasă, juridică

- socializare şi petrecerea timpului liber.

            Unitatea are o capacitate de 216 locuri.

caminul-de-batrani-Constantin-Elena-2

      Beneficiarii serviciilor acordate în cămin sunt persoanele vârstnice care din cauza unor motive de natură economică, fizică sau socială se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, de a se întreţine singure:

- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit;

- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specială;

- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio - medicale datorită bolii sau stării fizice;

- au domiciliul stabil în municipiul Iaşi

 

Serviciile sunt acordate în baza unui contract pentru acordarea de servicii.

Calitatea serviciilor se bazează pe :

- existenţa unor standarde clare şi transparente pe tipuri de servicii

- resurse umane specializate şi suficient numeric în raport cu numărul de beneficiari

- reţeaua informaţională şi informatizată care să permită accesul comun al asistaţilor la baza de date cu privire la nevoile acestora – Manualul de proceduri;

- managementul eficient şi eficace;

- accesibilitatea şi adaptabilitatea serviciilor într-o permanenţă concordanţă cu nevoile asistaţilor răspunzând distinct tuturor asistaţilor care se confruntă cu situaţii de risc

Acţiuni sociale organizate la

Căminul de Pensionari "Sf Parascheva"

     

Activitate de informare

"Prevenirea furturilor din genţi şi buzunare"

Căminul de Pensionari “Sf. Cuvioasă Parascheva”

  actiune instruire contra furturilor 2

"Ziua Mondială a cititului cu voce tare"
Căminul de Pensionari “Sf. Cuvioasă Parascheva”"

  actiunea ziua mondiala a citituluicu voce tare 2

Mihai Eminescu omagiat de beneficiarii

Căminului de Pensionari “Sf. Cuvioasă Parascheva”

  Actiune Camin Sf Parascheva Iunie 2017 1

 

Activităţi sociale cu ocazia Sărbătorilor Pascale

la Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva"

  Actiune sociala de Paste 2

Săptămâna "Şcoala altfel" la

Căminul de Pensionari "Sf Parascheva"

  Saptamana altfel DAC Iasi -1

Spectacole dedicate Zilei Femeii şi Martişorului la

Căminul de Pensionari "Sf Parascheva"
  Actiune 8 martie 2016 Caminul Sf Parascheva 2

Femeile sărbătorite la

Căminul de Pensionari "Sf Parascheva"

  Actiune 8 martie 2016 Ziua femeii 2

Minispectacol sustinut de grupul "Zambetul nostru" la

Căminul de Pensionari "Sf Parascheva"

  Actiune 2 martie 2017 Caminul Parascheva 4

Simbolistica numelor tradiționale românești

  Actiune Simbolistica numelor 2
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12