Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"


- Locaţie: str. Aleea Rozelor, nr.20, punct termic 7
- Capacitate maximă: 80 persoane
Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor” se adresează persoanelor având vârsta legală de pensionare, cetăţeni ai municipiului Iaşi.
Calitatea de membru al Clubului se dobandeşte în baza unei cereri scrise şi a unor documente justificative (cupon pensie recent, copie act identitate).

Programul de funcţionare al clubului este stabilit de comun acord cu beneficiarii (luni-duminică), în funcţie de activităţile săptămânale şi va fi afişat într-un loc vizibil;

Petenti in clubul din aleea Rozelor

Accesul în incinta clubului se face numai în perioada programului de funcţionare, pe bază de legitimaţie eliberată de către Direcţia de Asistenţă Comunitară – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" şi se consemnează într-un registru de intrare-ieşire.
Funcţia de supraveghere/control pentru păstrarea ordinei şi curăţeniei, precum şi a persoanelor participante la activităţile clubului este exercitată de coordonatorul voluntar, membru al Clubului având calitatea de pensionar, ales pe bază de vot în şedinţa Comitetului de coordonare al Clubului la care participă şi reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia".

activitate culturala Clubul Aleea Rozelor 2

În cadrul Clubului "Aleea Rozelor" în colaborare cu Asociația "Afect" s-au organizat o serie de evenimente culturale cu diverse ocazii (de exemplu: 8 Martie  - "Ziua Internațională a Femeii"), precum și organizarea de seri dansante desfășurate în fiecare duminică în intervalul orar: 16.00 – 20.00.
- 09 februarie 2016 Asociația "Afect" a organizat un seminar pe tema: Simbolistica numelor tradiționale românești, în colaborare cu Biblioteca "Gheorghe Asachi" Iași;
- 22 martie 2016 a fost sărbătorită "Ziua Mondială a Apei";
- 21 mai 2016 s-a sărbătorit "Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena";
- 09 iunie 2016 Asociația "Senior 2003" a sărbătorit "Ziua Eroilor Români" în intervalul 17.00 – 19.00;
- 01 septembrie 2016 - Club Pensionari "Aleea Rozelor" - Acțiune educativ-preventivă susținută de Inspectoratul de Poliție Județean Iași – 40 participanți.
Pe parcursul anului 2016 în cadrul Clubului de Pensionari "Aleea Rozelor" s-au organizat lunar evenimente cultural artistice cu diverse ocazii (aniversări, sărbători/zile festive) participând beneficiari și din celelalte cluburi de pensionari.

Acţiuni şi evenimente la Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"

"Definiţiile iubirii"

Clubul pentru pensionari "Aleea Rozelor"

   Actiunea definiatia iubirii Clubul pensionari Rozelor 2

"O carte pentru vârsta a treia"

Clubul pentru pensionari "Aleea Rozelor"

  activitate culturala Clubul Aleea Rozelor 1

Moment poetic "Despre Topârceanu cu drag" 

Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"

  Actiune pensionari Aleea Rozelor Toparceanu 1
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12