CLUBUL DE PENSIONARI ALEXANDRU CEL BUN


“Clubul de Pensionari Alexandru cel Bun” se adresează persoanelor având vârsta legală de pensionare, cetăţeni ai municipiului Iaşi.
Calitatea de membru al Clubului se dobandeşte în baza unei cereri scrise şi a unor documente justificative (cupon pensie recent, copie act identitate).

- Locaţie: str. Roman Vodă, Punct termic 3
- Capacitate maximă: 200 persoane

Programul de funcţionare al clubului este stabilit de comun acord cu beneficiarii (luni-duminică), în funcţie de activităţile săptămânale şi va fi afişat într-un loc vizibil;
Accesul în incinta clubului se face numai în perioada programului de funcţionare, pe bază de legitimaţie eliberată de către Direcţia de Asistenţă Comunitară – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" şi se consemnează într-un registru de intrare-ieşire.
Funcţia de supraveghere/control pentru păstrarea ordinei şi curăţeniei, precum şi a persoanelor participante la activităţile clubului este exercitată de coordonatorul voluntar, membru al Clubului având calitatea de pensionar, ales pe bază de vot în şedinţa Comitetului de coordonare al Clubului la care participă şi reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia".

Premiere castigatori cupa toamnei

În cadrul Clubului "Alexandru cel Bun" pe parcursul anului 2016 s-au organizat o serie de manifestări culturale și concursuri:
- 11.02.2016 – Acțiune educativ-preventivă susținută de Inspectoratul de Poliție Județean Iași;
- 16.04.2016  - Concurs de table "Cupa Florilor" – sponsor oficial Ing. Gheorghiu Viorel;
- 07.05.2016 - Concurs de table "Cupa Primăverii" – sponsor oficial "Fundația Sportului Ieșean"
- 14.05.2016 – Concurs de șah "Cupa Primăverii"  - sponsor oficial "Fundația Sportului Ieșean";
- 25.05.2016 – Concurs de pescuit "Cupa Primăverii" -  sponsor oficial "Fundația Sportului Ieșean";
- 28.05.2016 – Premierea câstigătorilor "Cupei Privăverii" la table, șah și pescuit -  sponsor oficial "Fundația Sportului Ieșean".
- 07.09.2016 – Club Pensionari "Alexandru cel Bun" – concurs de pescuit pe Lacul Ciric: 25 participanți;

concurs de pescuit Lacul Ciric

- 17.09.2016 – Club Pensionari "Alexandru cel Bun" – concurs de table: 48 participanți;
- 24.09.2016 - Club Pensionari "Alexandru cel Bun" – concurs de șah: 32 participanți.   
- 01.10.2016 – Club Pensionari "Alexandru cel Bun" – premierea câștigătorilor "Cupei Toamnei" (șah: 32 participanți, 4 câstigători, table – 48 participanți, 4 câștigători, pescuit – 25 participanți, 4 câștigători);
Pe parcursul anului 2016 în cadrul Clubului de Pensionari "Alexandru cel Bun" s-au organizat lunar  evenimente cultural artistice cu diverse ocazii (aniversări, sărbători/zile festive) participând beneficiari și din celelalte cluburi de pensionari.

 

Acţiuni şi evenimente la

Clubul de Pensionari "Alexandru cel bun"

 

Spectacol caritabil de muzică populară la

Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

  spectacol caritabil Clubul pensionari Alexandru august 1

 

Concursuri de şah, table şi pescuit la

Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

  concurs table Alexandru mai 2017

Concurs de rummy "Cupa florilor" la

Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

  concurs table clubul alexandru cel bun 1
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12