Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională ’’Bucuria’’


       Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională “Bucuria”  este departamentul funcţional din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Prof. Şesan nr.3A, având ca obiectiv egalizarea şanselor de integrare socio-profesională a tinerilor ce provin din Centrele de plasament, cu vârsta minim 18 ani împliniţi - maxim 26 ani, în număr de 75 (26 tineri în sistem rezidenţial şi 49 tineri în regim de zi).

Centrul Bucuria

Centrul Bucuria

Activităţile/serviciile care se derulează în cadrul Centrului, în regim rezidenţial şi în regim de zi, sunt:
- consiliere socială
- consiliere psihologică primară;
- servicii medicale primare acordate de către asistentul medical;
- consiliere/orientare vocaţională;
- educaţie extracurriculară;
- îndrumarea accesului pe piaţa muncii;
- accesul la cursuri de formare/reconversie profesională;  
- informare privind drepturile sociale;
- promovarea unui stil de viaţă activ: prin activităţi de voluntariat
- îndrumarea  beneficiarilor în vederea efectuării activităţilor cotidiene şi autogospodăreşti;
- sprijinirea beneficiarilor în scopul restabilirii şi întăririi legăturilor cu familia de origine şi lărgită;

 Intrare centrul Bucuria

Condiţiile de admitere în Centrul, în regim rezidenţial, se realizeazǎ în baza urmǎtoarelor criterii de selecţie:
a) tânǎrul sǎ provinǎ din Centru de plasament;
b) vârsta – minim 18 ani împliniţi, maxim 26 ani;
c) cursant/absolvent al unei forme de învǎţǎmânt sau în căutarea uniu loc de muncă
d) opinia/motivaţia tânǎrului despre oportunitatea oferitǎ de Centrul Social ;
e) recomandare/caracterizare de la specialiştii Centrului de plasament din care provin.

 Interior centrul Bucuria

Centrul „Bucuria“ asigură în regim rezidenţial un mediu de viaţă sigur şi confortabil

       Fiecare beneficiar este găzduit şi primeşte sprijin pentru integrare/reintegrare socială în baza evaluări nevoilor individuale având următoarele facilităţi:
- spaţiu de cazare în camere personalizate si cu dublă functionalitate, amenajate corespunzător;
- camere de zi dotate cu masa pentru servirea hranei şi televizor;
- bucătării dotate cu tot ceea ce este necesar pentru prepararea şi conservarea hranei;
- grupuri sanitare organizate şi amenajate cu dusuri, lavoare, toaletă şi maşină de spălat;

 Interior camera centrul Bucuria

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială oferă servicii beneficiarilor din cadrul Centrului Social cu Destinaţie Multifuncţională ‘’Bucuria’’ conform programului de lucru de luni – vineri în intervalul orar 8:00 - 20:00 , telefon 0725-728.253.

 

Acţiuni şi evenimente la Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională “Bucuria”

Comportamente adecvate în societate, dezbătute la

Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională “Bucuria”

  Comportamente adecvate in societate 3
        Comemorarea eroilor neamului           comemorarea eroilor 1
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12