Centrul de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire „ Sfântul Prooroc Zaharia”

      Centrul de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire „ Sfântul Prooroc Zaharia” , situat in Iaşi, str. Sfântul Sava, nr.20, are ca principal scop facilitarea accesului la informaţie şi la cultură al persoanelor cu deficienţe de de auz şi vorbire, depăşirea barierelor de comunicare şi eliminarea diferitelor complexe de inferioritate.

Centrul Sfantul prooroc Zaharia 3

     Centrul acordă, în regim de zi, următoarele servicii sociale primare şi specializate :
 - Servicii de consiliere şi asistenţă socială primară
 - Activităţi cu caracter psiho-social : consiliere şi susţinere, comunicare, terapie ocupaţională
 - Activităţi cultural- educative şi de petrecere a timpului liber
 - Activităţi de tip „ şcoală după şcoală” pentru copii cu deficienţe de auz şi vorbire sau copii care provin din familii cu deficienţe de auz şi vorbire
 - Sprijinirea integrării sociale prin consiliere vocaţională
 - Acordarea de servicii de traducere în limbaj mimico - gestual pentru toate activităţile şi evenimentele organizate de Centrul de zi, prin intermediul unui interpret autorizat
 - Acordarea de servici de recuperare, kinetoterapie, masaj terapeutic
 - Activităţi tematice la evenimentele specifice comunităţii surzilor

Mos Nicolae la Centrul Sfantul Prooroc Zaharia

     Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de zi sunt :
 - persoane cu deficienţe de auz şi vorbire, deţinătoare ale unui certificat de încadrare în grad de handicap
 - persoane cu deficienţe de auz şi vorbire care atestă deficienţa printr-o scrisoare medicală de la medicul specialist ORL, dar nu sunt deţinătoare de certificat de încadreare în grad de handicap
 - familia beneficiarului ce deficienţe de auz şi vorbire

interpret Centrul Sfantul Prooroc Zaharia

     Centrul de zi urmăreşte prevenirea excluderii sociale a persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire si a familiilor acestora, cu risc de izolare socială sau aflate în condiţii minimale de subzistenţă, printr- un program de servicii sociale, oferite zilnic, de luni pâna vineri, in intervalul orar 8 - 16.

ACŢIUNI ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE DE

CENTRUL DE ZI "SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA"

Sosirea lui Moş Nicolae la
Centrul de Zi „Sfântul Prooroc Zaharia”

  Mos Nicolae Centrul de Zi Zaharia 2017 3

Atelier de Paşte la Centrul de Zi pentru

persoane cu deficienţe de auz si vorbire

"Sfântul Prooroc Zaharia"

  atelier de Paste Sfantul Zaharia 3
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12