Acte necesare pentru anchetă socială necesară la scutirea de la plata Rovignietei

Acte necesare pentru Ancheta social necesară la scutirea de la plata Rovignietei (HG 268/ 2007):
- Copie  CI solicitant şi/sau aparţinător al persoanei cu handicap;
- Copie Certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap;
- Copie Certificat de ȋnmatriculare al maşinei pentru care se solicită scutirea de la plata Rovignietei.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Sediu Sos Nationala nr 43
Telefon: 0733-966.499

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12