Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială:
- cererea persoanei/ reprezentantului legal (dacă este cazul);
- copie după actul de identitate;
- certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al apărţinătorului;
- copie după documentul care atestă ȋncadrarea ȋn grad de handicap;
- documente doveditoare ale veniturilor (cupon pensie/ adeverinţă venit);
- documente doveditoare ale situaţiei locative;
- investigaţii paraclinice;
- angajament de plată de principiu (pentru persoanele care au venituri sau pentru membrii familiilor acestora);
- adeverinţe de venit pentru membrii de familie ȋn vederea efectuării de către aceştia a co-plăţii pentru persoana cu dizabilităţi;
- documentul care atestă reprezentarea legală (unde este cazul);
- fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Sediu Sos Nationala nr 43
Telefon: 0733-966.499

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12