Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Serviciul Personal

Acte necesare la întocmirea dosarului asistentului personal

 Acte necesare:

- cererea de angajare;

- acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);

- acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);

- actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) – singe, plămini, psihiatrie;

- certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr.I);

- actele de studii insoţitor (xerocopii);

- curriculum vitae insoţitor (autobiografie);

- carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;

- decizia de pensionare (xerocopie);

- cazierul judiciar

- acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamint;

- anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul DAC;

- acordul cu optiunea pentru asistent personal de la DGASPC Iasi;

- dosar de incopciat.

 

 

 

Acte necesare in vederea acordarii de cazare in adaposturi

 

Adăposturile in care Direcţia de Asistenţă Comunitară asigură cazare sunt:

Adăpostul de noapte C.A. ROSETTI nr. 30 IASI

Adăpostul de noapte Nicolaie  IORGA nr. 7A, bl. M2

Actele necesare:

- cerere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie
- copie B.I./C.I.
- anchetă socială efectuată de asistenţii sociali din cadrul D.A.C.
- radiografie pulmonară, analiză singe (HIV sifilis), coprocultură (D.A.C. ajută la efectuarea acestor analize in regim de urgentă şi în mod gratuit

 

 

Acte necesare în vederea internării în căminele de bătrani ale DAC Iaşi

 

Căminele de bătrani ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară sunt:

Caminul de pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iasi

Str. Codrescu, nr. 6 Iasi

Caminul de batrini “Sfintii Imparati Constantin si Elena” Iasi 

Str. Sf. Constantin, nr 1 Iasi

Acte necesare în vederea internării în cămine:  

- cerere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie
- copie B.I./C.I.
- anchetă socială efectuată de asistenţii sociali din cadrul D.A.C.
- cupon pensie

 

 

 

Acte necesare in vederea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav

 

Acte necesare in vederea acordarii indemnizaţiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

- cerere

- copie C.N./ B.I. /C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al  acesteia;

 - copie certificat de încadrare în grad de handicap;

            - copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi s-a instituit tutela;  

                - acordul cu optiunea indemnizatie de la DGASPC Iasi;

                - cupon pensie in cazul pensionarilor;

                - dosar cu sina.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12