Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

articol

 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei

 

ATENŢIE!
 

OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, între care şi alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobată, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificări şi completări, iar Normele metodologice de aplicare a legilor menţionate în OUG 124/2011 au fost modificate şi completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 o găsiţi aici ...

HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 o găsiţi aici ...

 

Principalele modificări şi completări menţionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, sunt următoarele: aici

 

 Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocaţia de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreţinere copii minori şi care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:

-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie si original;

-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie si original);

-   NOU Certificat atestare fiscala (DEFPL Iasi pentru bunurile aflate in proprietate) pentru anul anterior depunerii cererii

-certificatul de căsătorie al părinţilor (copie şi original);

-certificate de naştere ale copiilor minori şi cărţi de identitate (dupa caz);

-adeverinţe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de şomaj / ajutor social / declaraţie notarială din care sa reiasă faptul că nu se realizează venituri, pentru luna anterioară depunerii cererii, în adeverinţele de salariat fiind necesar să se menţioneze şi dacă solicitanţii beneficiază sau nu de bonuri de masă;

-cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;

-cupon alocaţie de stat/extras de cont;

-adeverinţă bunuri de la administraţia financiară (terenuri, autoturisme etc), daca este cazul;

-adeverinte de elev pentru copiii de varsta scolara, in care sa se mentioneze daca minorii repeta anul scolar si motivul, daca este cazul; pentru copiii care repeta anul din motive medicale, se va atasa copie certificat medical;

-hotarare de plasament familial, daca este cazul;

-hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul;

-certificat de incadrare in grad de handicap pentru copii si/sau adulti, daca este cazul;

-adeverinta de la asociatia de locatari;

-copie contract locuinta;

-2 dosare de incopciat.

Atentie! In cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara dupa noualege, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentrupartenerul (concubinul) solicitantului.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767
Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12