Dezbatere despre stres la Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională "Bucuria"

Beneficiarii Centrului Social cu Destinaţie Multifuncțională "Bucuria" împreună cu personalul centrului, în data de 3 mai 2018, au dezbătut problema stresului într-o discuţie amplă, aducând exemple concrete, propunând soluţii de reducere şi gestionare a stresului.

Discutii despre stres Centrul Bucuria 1

Discutii despre stres Centrul Bucuria 2

În cadrul dezbaterii au fost menționate și bolile psihosomatice generate de stres.

Discutii despre stres Centrul Bucuria 3

Discutii despre stres Centrul Bucuria 4

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12