Documentele necesare eliberării legitimaţiei de călătorie pe mijloacele de transport în comun H.C.L. nr. 129/2017

      

Actele necesare pentru eliberarea legitimaţiei de călătorie pe mijloacele de transport în comun CTP:

a) Cerere

b) Act de identitate (B.I./C.I.) – original şi copie

c) Ultimul talon de pensie – original şi copie

d) Fotografie tip buletin

e) Alte acte, după caz

În cazul pierderii legitimaţiei, se vor anexa la cerere actele menţionate mai sus, precum şi dovada (chitanţă) anunţului de anulare într-un ziar local.

 

specimen legitimatie

 

     Categorii de beneficiari      

      

a) Persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 ani, cu domiciliul în Municipiul Iaşi;

b) Persoanele pensionare cu vârstă până la 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iaşi, a căror pensii sunt mai mici de 1550 lei, cf. adresei Primariei Municipiului Iasi nr 23582/07.03.2018

 

Persoanele care au stabilit prin lege dreptul de a beneficia de gratuitate la transportul in comun vor circula pe baza legitimatiilor eliberate in baza legilor specifice.

Condiţii

a) Domiciliul stabil pe raza municipiului Iaşi;

b) Pensia plătită prin Casa de Pensii Iaşi, pe raza municipiului Iaşi.

c) Beneficiarul de legitimaţie pentru transportul în comun va comunica Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi modificarea adresei de domiciliu.

                 

*Note:

- Legitimaţia de călătorie este personală, are fotografie şi nu se poate transmite altei persoane.

- Persoanele care solicită eliberarea legitimaţiei de călătorie sau a unui duplicat, vor înregistra cererea şi documentele justificative la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din şos. Naţională nr. 43, zilnic (luni-vineri) în intervalul orar 08,00-14,00. Legitimaţiile de călătorie se vizează anual.

- Persoanele care se încadrează în două sau mai multe categorii prevăzute de actele normative în vigoare, beneficiază de o singură legitimaţie de călătorie pe mijloacele de transport în comun (eliberata de Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi sau de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi sau de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – subfiliala Iaşi)

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Sediu Sos Nationala nr 43
Telefon: 0733-966.499

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12