Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

 

 

Acte necesare in vederea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav

 

Acte necesare in vederea acordarii indemnizaţiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

- cerere

- copie C.N./ B.I. /C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al  acesteia;

 - copie certificat de încadrare în grad de handicap;

            - copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi s-a instituit tutela;  

                - acordul cu optiunea indemnizatie de la DGASPC Iasi;

                - cupon pensie in cazul pensionarilor;

                - dosar cu sina.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12