Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

 


Acte necesare in vederea instituirii tutelei interzisului (pentru bolnavii psihic care necesita ocrotire)

 

Acte necesare in vederea instituirii tutelei interzisului (pentru bolnavii psihic care necesita ocrotire):

- hotarare judecatoreasca de punere sub interdictie (ramasa definitiva);

- copii acte de stare civila pentru interzis si tutore (carte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie, hotarare de divort);

- adeverinta de venit pentru interzis;

- adeverinta medicala pentru interzis si tutore;

- cerere de instituire a tutelei;

- declaratie de acord (pentru sot/ sotie);

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12