Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.


Acte necesare in vederea efectuarii anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protectia Copilului

 

Acte necesare in vederea efectuarii anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protectia Copilului, in cazul:

a) incadrarii intr-un grad de handicap, corespunzator diagnosticului stabilit;

b) inscrierii in invatamantul special.

- certificat de incadrare in grad de handicap din anul precedent

- bilet recent de externare din spital / adeverinta medicala

- buletin de identitate / carte de identitate a parintelui sau reprezentantului legal al minorului.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12