Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

 

 

Acte necesare efectuarii anchetei sociale pentru camine de pensionari, centre de ingrijire si asistenta medico-sociala:

 

Acte necesare efectuarii anchetei sociale pentru camine de pensionari, centre de ingrijire si asistenta:

- cerere (în care se precizează adresa la care locuieşte persoana care doreşte internarea);

- buletin de identitate / carte de identitate a petentului;

- certificat medical;

- certificat de atestare fiscală ;

- cupon de pensie recent;

- anchetă socială

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12