Acte necesare autorizării tutorelui

Acte necesare autorizării tutorelui (art. 133, art. 144 - art.145, art. 171 Noul Cod Civil):
- solicitarea de la Biroul Notarial;
- copii după actele de identitate ale: persoanei puse sub interdiciţie judecătorească, tutore;
- copie după Sentinţa Civilă de punere sub interdicţie;
- alte acte solicitate de către reprezentantul autorităţii tutelare funcţie de obiectul autorizării;

Menţionăm că, ȋn conformitate cu prevederile art. 152 Noul Cod Civil, “tutorele este dator să prezinte annual instanţei de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a ȋngrijit de minor/ interzis, precum şi despre administrarea bunurilor acestuia”.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Sediu Sos Nationala nr 43
Telefon: 0733-966.499

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12