Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Serviciul Personal

Acte necesare la întocmirea dosarului asistentului personal

 Acte necesare:

- cererea de angajare;

- acte de stare civilă pentru insoţitor: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);

- acte de stare civilă pentru persoana cu handicap: certificat de naştere, buletin de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii);

- actul de examinare medicală emis de o instiţutie sanitară competentă, potrivit legii (analizele insoţitorului) – singe, plămini, psihiatrie;

- certificatul de incadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (gr.I);

- actele de studii insoţitor (xerocopii);

- curriculum vitae insoţitor (autobiografie);

- carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe proprie răspundere in care să se specifice această situaţie;

- decizia de pensionare (xerocopie);

- cazierul judiciar

- acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamint;

- anchetă socială de la Serviciul de Autoritate Tutelară Protecţia Minorilor şi a Familiei din cadrul DAC;

- acordul cu optiunea pentru asistent personal de la DGASPC Iasi;

- dosar de incopciat.

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12