Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

 

Acte necesare in vederea acordarii de cazare in adaposturi

 

Adăposturile in care Direcţia de Asistenţă Comunitară asigură cazare sunt:

Adăpostul de noapte C.A. ROSETTI nr. 30 IASI

Adăpostul de noapte Nicolaie  IORGA nr. 7A, bl. M2

Actele necesare:

- cerere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie
- copie B.I./C.I.
- anchetă socială efectuată de asistenţii sociali din cadrul D.A.C.
- radiografie pulmonară, analiză singe (HIV sifilis), coprocultură (D.A.C. ajută la efectuarea acestor analize in regim de urgentă şi în mod gratuit

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

dac-12