dac-a-1
dac-a-2
dac-a-3
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-2
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
 

 

 

sigla informatii diverse

 

 

  Modificări intervenite în acordarea beneficiilor de asistenţă socială, în ceea ce priveşte veniturile care nu sunt incluse la calculul venitului total al familiei

Prin prezenta, vă facem cunoscut că, Parlamentul României a emis Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Aceasta modifică art. 8 după cum urmează:

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia :

-       alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-       alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare,

-       bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-       ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

-       burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare,

-       veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Este abrogat şi art.16^1 din Legea nr.416/2001 privind venitul garantat, respectiv beneficiarii de venit minim garantat nu mai pierd dreptul la ajutorul social dacă au restanţe la plata obligaţiilor fiscale privind bunurile deţinute.

Astfel, persoanele care beneficiază de drepturi de asistenţă socială, trebuie să depună o nouă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de actele de venit, pentru a beneficia de modificarea cuantumului drepturilor deja stabilite.

 

 

Actiuni sigla

 

 

Informații importante pentru cei care nu au ridicat tichetele valorice acordate cu ocazia Sărbatorilor de Crăciun

Începând cu data de 11 ianuarie 2016, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară va continua distribuirea de ajutoare sub formă de tichete valorice sociale, pentru pensionarii de drept, precum şi pentru persoanele cu nevoi speciale care nu le-au ridicat până la aceasta dată la sediul din şos. Naţională nr. 43 în intervalul orar 8.30 – 15.30

Pentru ridicarea acestora, aveti nevoie de: cerere, buletin sau carte de identitate original şi copie, cupon pensie luna curentă/precedentă original şi copie.

Termenul final de ridicare al cupoanelor este data de 7 martie 2016.

   

TICHETE SOCIALE VALORICE

acordate cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun


Acţiune aflată la a IX-a ediţie, organizată de Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi prin care se vor distribui ajutoare sub formă de tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pensionarilor cu pensia cuprinsă între 1-800 lei, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 294/2012. Carnetul cu tichete sociale valorice va fi de 70 lei (7 tichete a 10 lei fiecare).

BeneficiariPENSIONARI cu pensii cumulate până la 800 lei inclusiv (pensionari de drept şi pensionari pe caz de boală).

Nr. beneficiari: 20.000 pensionari

Condiţii de acordare

1. Cerere de solicitare cu semnătura beneficiarului.

2. Domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiul Iaşi.

3. Cupon pensie, buletin sau carte de identitate în original şi copie.

Începerea distribuirii tichetelor – 14 Decembrie 2015

Finalizarea distribuirii tichetelor – 14 Martie 2016

tichet social 2015

Locaţii de distribuire tichete

1. Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” cu sediul în str. Codrescu nr. 6 pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona COPOU;

2. Cantina de Ajutor Social cu sediul în str. Sf. Andrei nr. 70 pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona CENTRU;

3. Direcţia de Asistenţă Comunitară, la sediul din şos. Naţională nr. 43, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona PODU ROŞ;

4. Centrul de Cartier Nicolina cu sediul în str. Petre Ţuţea nr. 2, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Nicolina I şi II;

5. Centrul de Cartier Păcurari cu sediul în şos. Păcurari nr. 34, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Păcurari;

6. Centrul de Cartier Tătăraşi cu sediul în str. Vasile Lupu nr. 82, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele/zona Tătăraşi;

7. Casieria Termoservice – PTA1 Grădinari, cu sediul în str. Parcului nr.23, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Metalurgie

8. Centrul de Cartier Alexandru cel Bun cu sediul în str. Tabacului nr. 1A, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele/zona Alexandru cel Bun-Mircea cel Bătrân-Galata;

9. Centrul de Cartier Frumoasa cu sediul în bld. Poitiers nr. 20-22, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele/zonele Bucium şi Frumoasa;

10. Centrul de Zi „Prichindel” cu sediul în str. Plăieşilor nr. 9, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona Dacia.

Program distribuire

08.30 – 15.30 pentru toate centrele mai putin centrul din zona Gradinari care va funcţiona conform programului existent, respectiv luni, miercuri şi vineri 08.30 – 15.30, marţi şi joi 11.00 – 19.00

Magazinele afiliate de unde se pot procura pe baza de tichete sociale produse alimentare, farmaceutice, imbracaminte si incaltaminte.

 

 

sigla informatii diverse 

 

Informaţii importante

 

 

Modificărilor intervenite în acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,  în ceea ce priveşte veniturile care nu sunt incluse la calculul venitului total al familiei


Parlamentul României a emis Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul că nu se mai iau în calcul la stabilirea veniturilor familiei

- alocaţia de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare,

Astfel, persoanele care beneficiază de ajutoare pentru incalzirea locuintei, trebuie să depună o nouă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de actele de venit, pentru a beneficia de modificarea cuantumului drepturilor deja stabilite.

 

 

Informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei - Sezonul rece 2015 - 2016

 

            Începând cu data de 5 octombrie 2015, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară a început acţiunea de primire a solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei ca urmare a prevederilor O.G. 27/2013, de modificare şi completare a OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, respectiv prevederile H.G. nr.778/2013.

 

Limitele de venituri

1. Pentru încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

            - 0 - 786 lei/membru de familie pentru familiile solicitante

            - 0 - 1082 lei pentru persoana singură solicitantă

            Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

            Notă: În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele, din bugetul de stat, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Iaşi, au fost stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în limita maximă admisă ca venit net/membru de familie pentru persoana singură, iar pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1000 lei/membru de familie, procentul stabilit drept compensare procentuală fiind de 15% din suma datorata pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei.

 

2. Pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

            - 0 - 615 lei/membru de familie pentru familiile solicitante iar compensaţia este o suma fixă, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

 

Punctele de distribuire şi colectare a Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere precum şi a documentelor justificative

 

1. Sediul din Şos. Naţională nr.43;

pentru solicitarea ajutoarele de încălzirea încălzirea locuinţei cu gaz metan

2. Sediul din Mitropolit Varlaam, nr. 54

pentru solicitarea ajutoarele de încălzire a locuinţei cu agent termic, energie electrică, lemne şi combustibili solizi

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi însoţită de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă.

Tipizatele de cerere se pot descărca şi de aici

down

Pentru informaţii suplimentare accesaţi linkul [Citeşte mai multe]

 

 

achizitii publice dac  sigla

 

 

Anunț achiziție uși termopan interior și exterior

21.12.2015

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze usi termopan interior și exterior pentru obiectiv aparţinand  Direcţiei de Asistenţă Comunitară Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție calculatoare tip PC

11.12.2015

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze calculatoare tip PC Detalii [citiți mai multe]

 

 

Informatii importante privind vizarea legitimatiilor gratuite pentru beneficiarii legilor 118/1990 si 189/2000

Incepând cu data de 01.01.2014 pentru beneficiarii Legii 118/1990 şi a Legii 189/2000 legitimaţiile de călătorie de pe raza municipiului Iaşi vor fie eliberate la sediu RATP din strada Silvestru nr. 6  Informatii aici

 

 
Ajutoare incalzire 2015

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Revista Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12