dac-a-1
dac-a-2
dac-a-3
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-2
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
 

PROGRAMUL DE REDISTRIBUIRE AL AJUTOARELOR ALIMENTARE EUROPENE

2015 - 2016

Din data de 1 septembrie 2016, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară va incepe redistribuirea produselor alimentare primite de la Uniunea Europeană

alimente uniunea europeana 2016

LOCAŢII DE DISTRIBUIRE

     1. Depozitul "Piața Doi Băieți" str Vasile Lupu - două puncte de distribuire pentru locuitorii din cartierelor:

-Tătăraşi Nord,
-Tătăraşi Sud,
-Grădinari,
-Nicolina I,
-Nicolina II,
-Cetăţuia,
-Frumoasa,
-Bucium.

 

   2. Depozitul din str. Rampei nr. 9  (lânga Biserica Catolică "Sfântul Anton de Padova") patru puncte de distribuire pentru locuitorii cartierelor:

- Dacia,
- Alexandru cel Bun,
- Galata,
- Mircea cel Batrân,
- Cicoarei,
- Şes Bahlui,
- Păcurari,
- Canta,
- Centru,
- Gară,
- Copou,
- Sărărie,
- Podu Roş,
- Bularga.
 

PROGRAM DE DISTRIBUIRE:

 

Luni 8.00 – 15.00 
Marţi 8.00 – 15.00
Miercuri 8.00 – 15.00
Joi 8.00 – 15.00
Vineri 8.00 – 15.00

 

PRODUSE ALIMENTARE DISTRIBUITE

Conţinut cutie:

Produs

Ambalare

Număr ambalaje

Greutate

(kg sau litri)

Faină albă de grâu

punga de 1 kg.

1

1,000

Mălai

punga de 1 kg.

2

2,000

Paste făinoase

punga de 400 g.

1

0,400

Ulei

sticla din plastic de 1 l.

2

2,000

Zahăr

punga de 1 kg.

1

1,000

Conserva carne de vita

cutie metalica de 300 g.

1

0,300

Conserva pateu de ficat de porc

cutie metalica de 200 g.

1

0,200

Orez

punga de 1 kg.

1

1,000

Conserva de pasta de tomate

cutie metalica de 400 g.

1

0,400

Fasole boabe

punga de 500 g.

1

0,500

Notă:
În cadrul POAD 2015/2016 fiecare beneficiar primeşte 2 cutii cu conţinut identic.

 

CATEGORII DE BENEFICIARI

1. Redistribuirea ajutoarelor alimentare se face către persoanele din grupul ţintă definit de HG 799/2014 completate şi modificate prin Hotărârea de Guvern nr. 80/2015 şi Hotărârea de Guvern nr. 627/2015, respectiv, aflate pe listele iniţiale, în ordinea prezentării şi în funcţie de stocurile disponibile.

 

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cartea de identitate în original şi copie;
2. Declaraţie de apartenență la grupul țintă ce va fi ridicată și completată la centrul de distribuţie;
3. Certificatele de naştere al copiilor, în original.


Notă:
Persoanele care ridică pentru titularii nedeplasabili, vor prezenta şi buletinul lor în original şi copie.

   
 

 sigla informatii diverse

 

  Modificări intervenite în acordarea beneficiilor de asistenţă socială, în ceea ce priveşte veniturile care nu sunt incluse la calculul venitului total al familiei

Prin prezenta, vă facem cunoscut că, Parlamentul României a emis Legea nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Aceasta modifică art. 8 după cum urmează:

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia :

-       alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-       alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare,

-       bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-       ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

-       burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare,

-       veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.

Este abrogat şi art.16^1 din Legea nr.416/2001 privind venitul garantat, respectiv beneficiarii de venit minim garantat nu mai pierd dreptul la ajutorul social dacă au restanţe la plata obligaţiilor fiscale privind bunurile deţinute.

Astfel, persoanele care beneficiază de drepturi de asistenţă socială, trebuie să depună o nouă cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de actele de venit, pentru a beneficia de modificarea cuantumului drepturilor deja stabilite.

 

 

achizitii publice dac  sigla

 

 

 

 

Anunț achiziție medicamente

 

04.08.2016

 

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente cod CPV: 33690000-3 (produse farmaceutice)

Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție instalaţie semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

14.04.2016

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze instalaţie de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziția unei utilitare COD CPV 34144700-5

04.03.2016

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea unei utilitare COD CPV 34144700-5  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție utilitară COD CPV 34144700-5

01.03.2016

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze o utilitară COD CPV 34144700-5  Detalii [citiți mai multe]

 

 
Rapoarte de activitate
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Revista Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12