dac-a-1
dac-a-2
dac-a-3
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-2
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.
 

 

„VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”

Iași, 25-26 Noiembrie 2015

 

        Direcția de Asistență Comunitară Iași, împreună cu partenerii: Serviciul Public Local de Asistență Socială Botoșani, Asociația „Surâsul Albastru” din Iași, societățile comerciale HRS S.R.L. din Ilfov și LACONSEIL S.R.L. din Iași, derulează în perioada 25-26 noiembrie 2015 un Tȃrg de Economie Socială în cadrul proiectul „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investește în oameni!

       Avem plăcerea de a vă invita la deschiderea Tȃrgului de Economie Socială, ce va avea loc în Atrium din Pallas Mall, în data de 25 noiembrie, ora 11:00.

    Valoarea totală a proiectului este de 6.363.629,92 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 6.233.175,51 lei.

 Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului pe piața muncii din regiunea Nord-Est și regiunea București-Ilfov a persoanelor din grupurile vulnerabile, în general, si a persoanelor cu dizabilități, în special și promovarea unei societăți incluzive și coezive.

proiect Vast-dar activ social

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea structurilor economiei sociale;
2. Promovarea economiei sociale;
3. Consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru grupurile vulnerabile.

       Pentru informații despre derularea proiectului, vă rugăm să contactați Direcția de Asistență Comunitară Iași, Strada Mitropolit Varlaam, Nr. 54, Iași, telefon: 0232/206.344, fax: 0232/230.767, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , persoană de contact dna. Luminița Munteanu – Director Executiv.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Intâlnirea cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari din Iaşi

Vineri 6 noiembrie 2015, Primăria Municipiului Iași prin Direcția de Asistență Comunitară a organizat întâlnirea cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari din Iaşi, care a avut ca scop informarea și solicitarea sprijinului acestora cu privire la programul de acordare al ajutoarelor de încălzire a locuinţei în perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016. Mulţumim participanţilor pentru sprijinul acordat.

intalnire asociatii proprietari -1

 

 

 

Informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei - Sezonul rece 2015 - 2016

 

            Începând cu data de 5 octombrie 2015, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară a început acţiunea de primire a solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei ca urmare a prevederilor O.G. 27/2013, de modificare şi completare a OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, respectiv prevederile H.G. nr.778/2013.

 

Limitele de venituri

1. Pentru încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

            - 0 - 786 lei/membru de familie pentru familiile solicitante

            - 0 - 1082 lei pentru persoana singură solicitantă

            Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

            Notă: În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele, din bugetul de stat, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Iaşi, au fost stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în limita maximă admisă ca venit net/membru de familie pentru persoana singură, iar pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1000 lei/membru de familie, procentul stabilit drept compensare procentuală fiind de 15% din suma datorata pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei.

 

2. Pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

            - 0 - 615 lei/membru de familie pentru familiile solicitante iar compensaţia este o suma fixă, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

 

Punctele de distribuire şi colectare a Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere precum şi a documentelor justificative

 

1. Sediul din Şos. Naţională nr.43;

pentru solicitarea ajutoarele de încălzirea încălzirea locuinţei cu gaz metan

2. Sediul din Mitropolit Varlaam, nr. 54

pentru solicitarea ajutoarele de încălzire a locuinţei cu agent termic, energie electrică, lemne şi combustibili solizi

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi însoţită de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă.

Tipizatele de cerere se pot descărca şi de aici

down

Pentru informaţii suplimentare accesaţi linkul [Citeşte mai multe]

 

Director executiv,

Luminiţa Munteanu

 

 

 

 

Anunț achiziție medicamente

18.11.2015

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente pentru cabinetele medicale si stomatologice aparţinand  Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție servicii de realizare analiză de risc la securitate fizică

12.11.2015

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de realizare analiză de risc la securitate fizică la obiective aparţinand  Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 

 

 

Informatii importante privind vizarea legitimatiilor gratuite pentru beneficiarii legilor 118/1990 si 189/2000

Incepând cu data de 01.01.2014 pentru beneficiarii Legii 118/1990 şi a Legii 189/2000 legitimaţiile de călătorie de pe raza municipiului Iaşi vor fie eliberate la sediu RATP din strada Silvestru nr. 6  Informatii aici

 

 
Ajutoare incalzire 2015

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767
Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Revista Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12